غضنفر با ماشینش تو برفا گیر می کنه زنجیر نداشته سینه می زنه!

........................................................................................

غضنفر میخواسته زیردریایی آمریکاییا تو خلیج فارس رو غرق کنه، در میزنه فرار میکنه!

........................................................................................


میخه میفته تو آب زنگ می زنه در میره!
......................................................................

به غضنفر می گن چرا قرصات رو سر وقت نمی خوری ؟

میگه : می خوام میکروبا رو غافل گیر کنم.

........................................................................................

به غضنفر میگن عجب مملکت خر تو خری داریم میگه آره بابا من 3 بار رفتم سربازی هیچکی نفهمید!
........................................................................................

غضنفر زمین میخوره، برای اینکه تابلو نشه تا خونه سینه خیز میره!
......................................................................

یه بار یه خیارو خیارشور باهم میرفتند یه نفر از خیاره میپرسه این كیه باها ت میگه خواهرمه ترشیده.
.......................................................................................
استاد: اسب عربی را از اسب مجاری را چطور می شود تشخیص داد؟
دانشجو : به تفاوت لهجه!!

......................................................................
یارو از بندرعباس میاد بهش میگن اونجا چیکار می کردی؟
میگه : عرق!!!

.......................................................................................