میخوام اتوبوس بسازم ، اتو دارم ولی بوس ندارم ، یه بوس برام میفرستی؟! 

 ................................................................................................

نه از خاکم نه از بادم     نه در بندم نه آزادم    نه آن لیلاترین مجنون    نه شیرینم نه فرهادم    فقط مثل تو غمگینم    فقط مثل تو دلتنگم    اگر آبی تر از آبم    اگر همزاد مهتابم    بدون تو چه بی رنگم    بدون تو چه بی تابم... 

 ..............................................................................................

دلو زدم به دریا زدم برات پیامی
فقط برای این که نگی که بی مرامی

 

 ..........................................................................

من ساده و بی رنگم من عاشق و دلتنگم صد بار بزن قطع کن من عاشق تک زنگم

 

.........................................................................

از دوری تو هم سوخت دلم هم جگرم
با دوری خود دو گانه سوزم کردی

 

 ........................................................................

من سر راه تو دامی از محبت پهن کردم ولی تو با سرعت از کنار ان رد شدی و گفتی:
میگ میگ!!!

 .......................................................................

 

الهی عاشق یکی بشی مثه قل مراد که هرچی بهش بگی دوست دارم بگه:ها!

 

 .......................................................................

از خدا نخواه که تمومه دنیا رو بهت بده ازخدا بخواه کسی رو بهت بده که تو رو به تمومه دنیا نده.

 ......................................................................

میدونی ( بنی ادم اعضای یکدیگرند یعنی چه؟یعنی مثلا توجیگر منی!